Aplikácie na mieru

Aplikácie na mieru

Podniky sa neustále vyvíjajú, čím vzniká potreba prispôsobiť existujúce aplikácie alebo vytvoriť nové, ktoré lepšie spĺňajú potreby podniku.

Automatizované spracovanie údajov

Ak máte veľa údajov, ktoré potrebujete pravidelne skontrolovať, naformátovať, roztriediť, zoradiť a iným spôsobom spracovávať automatizovane bez zasahovania užívateľa, vieme pre vás vytvoriť aplikáciu podľa vašich požiadaviek.


Integrácia systémov

Potrebujete transformovať údaje od vášho obchodného partnera, tak aby ste ich mohli ďalej spracovať aplikáciou, ktorú používate roky a ste na ňu zvyknutý? Chcete vytvoriť webovú službu (aplikačné rozhranie - API), ktoré by používali vaši partneri alebo naopak vy chcete používať webové služby vašich partnerov? Môžeme pre vás túto aplikáciu vytvoriť.

Evidenčné systémy

Už vám nepostačuje evidovať údaje v Exceli? Potrebujete evidenciu zrýchliť, zlepšiť vyhľadávanie v údajoch, vytárať komplexné tlačové zostavy, umožniť evidenciu online, zabezpečiť kontrolu údajov podľa podnikových pravidiel? Vytvoríme aplikáciu podľa vašich predstáv.