Java EE Technológie

Vybrali sme si Javu

Java je čistý, univerzálny objektový jazyk, v ktorom je k dispozícii veľa frameworkov bez licenčných poplatkov.

Prečo sme so vybrali Javu?

Existuje veľmi veľa možností pri rozhodovaní v akom programovacom jazyku vyvinúť žiadaný softvér, aké nástroje a frameworky (sada programových knižníc, ktorá napomáha zrýchliť vývoj určitých častí aplikácie) použiť. Nie je ľahké vybrať tie najlepšie.

Javu sme si vybrali pre jej univerzálnosť, čo sa týka operačných systémov a rôznorodosti zariadení, na ktorých môžu bežať aplikácie vyvinuté v Jave ako i množstvo dostupných frameworkov, ktoré zrýchľujú vývoj aplikácií. Veľa frameworkov je k dispozícii bez licenčných poplatkov.

Používame tieto nástroje a frameworky:

Databázové systémy
Oracle, PostgreSQL
ORM frameworky
EclipseLink, Hibernate
DI framework
Spring framework
Dávkové spracovanie údajov
Spring Batch
Frameworky pre webové aplikácie
Apache Wicket+Twitter Bootstrap, Vaadin
Správa verzií zdrojového kódu
git, svn
Webové služby SOAP a REST
JAX-WS, Apache CXF
Buildovacie nástroje
Apache Maven, Apache Ant
Testovanie
Junit
Vývojové prostredie
Eclipse
Kontinuála integrácia
Jenkins
Servlet kontajnery
Apache Tomcat, Jetty
iPhone aplikácie vyvíjame v Xcode v jazyku Objective-C.