Webové prezentácie

Webové prezentácie

Vytvoríme prezentáciu podľa vašich predstáv s dôrazom na stanovené ciele, jednoduchú použiteľnosť a moderný vzhľad.

Čo je webová prezentácia?

Webová prezentácia alebo webová stránka je prezentácia niekoho alebo niečoho na internete s cieľom podať dôležité informácie o spoločnosti, poskytovaných službách či produktoch. Prezentácia je často miestom prvého kontaktu medzi zákazníkom a poskytovateľom služby či produktu.

Prezentácie väčšinou obsahujú:

  • úvodnú stránku,
  • informácie o službách alebo produktoch,
  • referencie,
  • kontaktné informácie.

Chceli by ste webovú prezentáciu?

Pre ľahšie rozhodovanie sme pre vás pripravili dotazník, ktorý vám pomôže ujasniť si vašu predstavu.


Príklady:

Osobný profil, Firemná vizitka, Prezentácia produktu, Online zverejnenie reklamných letákov alebo iných katalógov - page flip systém